;
  • Ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van huurwoningen

    Gepubliceerd: woensdag 01 maart 2023 16:17

    Huurwoningen dienen aan minimale kwaliteitsnormen te voldoen. Bij (grote) gebreken kan de huurder bij de gemeente een formeel verzoek indienen om de administratieve procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring op te starten. De gemeente zal deze klacht onderzoeken en eventueel het agentschap Wonen in Vlaanderen inschakelen om een controle uit te voeren.   Het onderzoeksteam maakt een […]

    Lees meer

Website by The Online Nut Company