Geëngageerd, betrokken en bekwaam

;

Engagement, betrokkenheid en bekwaamheid vormen de belangrijkste selectiecriteria. Binnen AdvasAdvocaten werken de advocaten nauw samen. Elk dossier wordt gezamenlijk – en strikt vertrouwelijk – besproken op het interne advocatenoverleg. Deze aanpak vergroot de kwaliteit van de dossiers. Vijf advocaten weten meer dan één. Samen komen we tot de beste conclusies en adviezen voor onze cliënten.

Daarnaast bouwden we een netwerk van externe kantoormedewerkers uit, gevestigd te Brussel, Mechelen, Leuven, Antwerpen, Dendermonde, Brugge, Gent…

We stellen ons team voor:

Anneliese Simoens

Advocaat

Afgestudeerd aan KU Leuven, vestigde Anneliese zich in 1994 onmiddellijk te Vilvoorde als zelfstandige advocate. In de loop der jaren groeide haar bedrijvigheid uit tot een schitterend team van geëngageerde advocaten en medewerkers, ons kantoor AdvasAdvocaten. Anneliese ontplooide zich tot een veelzijdige gedreven advocate die overal wel thuis is.  Zowel in strafrechtelijke verdediging voor de politie- of correctionele rechtbank, als in een pleitzaak voor de vrederechter, rechtbank van eerste aanleg of ondernemingsrechtbank heeft ze ervaring opgebouwd. Haar grootste stokpaardje blijft het familierecht waarin ze zich specialiseerde door regelmatige studie en bijscholing. Haar brede levenservaring lees je in Anneliese’s verhaal

anneliese@advasadvocaten.be

Veerle Puttemans

Advocaat

Veerle studeerde rechten aan de UFSAL (KU Brussel) en de KU Leuven en is advocaat aan de balie van Brussel sinds oktober 1992. Verbonden aan een allround advocatenkantoor in Vilvoorde, werkte ze in verschillende takken van het recht, waaronder het verkeersrecht, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, transportrecht, invorderingen van facturen, familierecht en huurrecht. Door de jaren heen specialiseerde ze zich vervolgens in het vastgoedrecht, met een laserfocus op het mede-eigendomsrecht. Via de VZW NICM nam ze de kans om mee te werken aan verschillende studiedagen, evenals de hoorzittingen in de Commissie Justitie die leidden tot de totstandkoming van de wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010. Vanuit de steevaste visie dat bemiddeling een meerwaarde kan bieden voor de oplossing van conflicten, vervolledigde Veerle de opleiding erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Nadat ze er al verschillende jaren een vaste stek had, is ze toegetreden tot de groepering AdvasAdvocaten en neemt ze de dagelijkse leiding van het kantoor mee voor haar rekening.”

veerle@advasadvocaten.be

Jan Van Roy

Advocaat

“Jan studeerde af aan KU Leuven in 2016 en is -voorlopig- de enige mannelijke telg van onze advocatenbende. Naast zijn vlotte en empatische houding, maakt ook zijn vermogen om snel tot de kern van de zaak door te dringen, van hem een advocaat die door onze cliënten zeer gewaardeerd wordt. Jan bezit de mix van empathie en engagement die een uitstekend en veelzijdig raadsman nodig heeft. Hij voelt de mensen perfect aan, ook in de rechtbank.. en dat levert hem veel goede resultaten op. Zijn passie vindt hij in bijstand bij jongeren en daarom gaat zijn interesse ook uit naar werk op de jeugd -en familierechtbank, maar ook in correctionele zaken en strafrechtelijke dossiers voor de politie- en correctionele rechtbank vindt hij zijn gade.”

jan@advasadvocaten.be

Ans Lowet

Advocaat

“Ans studeerde af in 2017 in de major privaatrecht en minor strafrecht. Zij volgde nog een aanvullende opleiding familiale bemiddeling en heeft thans de bijzondere opleiding jeugdrecht aangevat. Geboeid door het familierecht in zijn verschillende facetten stelt zij met zorg de juridische documenten in diverse dossiers op. Ook voor de rechtbank staat ze paraat, vooral dan in familiale zaken, maar ook voor de politierechtbank en het vredegerecht weet zij met glans jouw belangen te verdedigen.”

ans@advasadvocaten.be

Yana Peters

Advocaat

 ”Yana studeerde af in juni 2019 in de major strafrecht en minor privaatrecht. Voordien behaalde zij in 2015 haar bachelor criminologische wetenschappen. In de zomer van 2019 startte zij onmiddellijk op ons kantoor waar ze zich ontplooit tot een veelzijdige juridische weet-al, die dossiers met de nodige aandacht en stiptheid mee opvolgt en behandelt. Zowel op papier als mondeling zal zij zich steeds inzetten om jouw standpunt op de best mogelijke manier te verdedigen.”

yana@advasadvocaten.be

Vanessa en Sari

Administratieve medewerksters

“Sari en Vanessa zorgen ervoor dat het kantoor administratief perfect functioneert. Maar ze doen veel meer dan dat. Als eerste aanspreekpunt – zowel fysiek op kantoor zelf als via de telefoon – voelen ze cliënten en hun noden perfect aan. Wanneer nodig stellen ze mensen gerust en geven ze een bemoedigend woordje. Cliënten zijn ook voor hen in de eerste plaats mensen, en geen nummers.”

Veerle De Backer

Dienst Boekhouding

“Veerle is op kantoor de cijferspecialist. Zij bekommert zich om de volledige boekhouding. Dankzij haar stiptheid en dagelijkse inzet, kunnen wij ons maximaal bekommeren om het welzijn van onze cliënten.”

boekhouding@advasadvocaten.be

Website by The Online Nut Company