Wat zijn jouw rechten en plichten als verhuurder?

Gepubliceerd: dinsdag 01 juni 2021 14:55

Als je een woning verhuurt, verwacht je dat de huurder aan zijn verplichtingen voldoet. Maar ook als verhuurder heb je enkele rechten en plichten. Wij zetten ze op een rijtje.

Recht om de huurprijs te indexeren

Als verhuurder ben je vrij om het huurbedrag te bepalen. Dit wordt vastgelegd in het contract. Natuurlijk zijn vastgoedprijzen onderhevig aan inflatie, waardoor de monetaire waarde van dit bedrag steeds daalt. Daarom heb je het recht om dit bedrag jaarlijks te indexeren.

Recht om de huur te verhogen na grote aanpassingen

Heel wat verhuurders doen grote aanpassingen aan de woning om het comfort, de veiligheid of het energieverbruik sterk te verbeteren. Bijvoorbeeld de plaatsing van een veranda om de bewoonbare oppervlakte te vergroten. In dit geval is onder bepaalde voorwaarden mogelijk de huurprijs aan te passen.

Recht om een huurwaarborg te vragen

Wist je dat een huurwaarborg geen verplichting is? Toch heeft de verhuurder het recht om een huurwaarborg te vragen. Dat zorgt voor meer financiële zekerheid. Aan deze huurwaarborg zijn wel enkele regels verbonden.

Recht om de huurder in gebreke te stellen bij niet-naleving verplichtingen

De huurder heeft allerlei verplichtingen. Maar soms komt hij die niet na. Wanneer de huurder bijvoorbeeld meermaals laattijdig betaalt of de woning opzettelijk beschadigt, kan je als verhuurder maatregelen nemen. Eerst via een aangetekende brief, en later eventueel via de vrederechter.

Recht om de huurwoning zelf te bewonen

Het is perfect mogelijk om de bestaande huurovereenkomst op te zeggen om zelf in de woning te trekken. Houd dan wel rekening met de opzeggingstermijn. Dit recht geldt ook als jouw zoon of dochter de woning wil gebruiken.

Verplichting om een EPC-attest te laten opstellen

De overheid zet sterk in op energiezuinige woningen. Daarom zijn verhuurders verplicht om een energieprestatiecertificaat (EPC) te laten opmaken. Dit certificaat informeert mogelijke huurders over de energiezuinigheid van het gebouw. Heb je nog geen geldig EPC? Dan riskeer je een boete tussen de €500 en €5.000.

Verplichting om de woning in goede staat aan te bieden

De verhuurde woning moet voldoen aan de elementaire vereisten op het vlak van comfort, veiligheid en gezondheid. Alle basisvoorzieningen moeten aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan keuken, toilet en bad of douche. Grote mankementen, zoals stabiliteitsproblemen, kunnen tot een ontbinding/nietigheid van de huurovereenkomst leiden.

Verplichting om de grote onderhoudswerken uit te voeren

Als verhuurder ben je verplicht om onderhoudswerken en herstellingen uit te voeren die voortvloeien uit de normale slijtage van het gebouw.  Dat kan bijvoorbeeld een herstelling van het dak zijn, maar evengoed een vernieuwing van de elektrische installatie.

Stel uw vragen

Ga je een woning verhuren en heb je nog vragen over jouw rechten en plichten? Contacteer ons. Wij adviseren je graag.

Website by The Online Nut Company