Wat zijn jouw rechten en plichten als huurder?

Gepubliceerd: dinsdag 04 mei 2021 09:00

Ga je een woning huren? Zorg dan dat je op de hoogte bent van alle rechten en plichten. Wij maakten een overzicht van de belangrijkste regels.

Recht op een woning in goede staat

Elke huurder heeft recht op een woning die voldoet aan de minimale kwaliteitseisen op het vlak van comfort, gezondheid en veiligheid. Kleine gebreken, zoals een lekkende kraan, zijn eenvoudig op te lossen en doen geen afbreuk aan dit recht. Voor grotere problemen, zoals een onstabiele draagconstructie, mag je een herstelling of ontbinding van het huurcontract vragen. 

Recht op ongestoord verbruik

Zonder jouw toestemming mag de verhuurder de woning niet betreden. Een onaangekondigd bezoek is dus niet mogelijk. Zo wordt uw privacy verzekerd.

De verhuurder heeft wel het recht om één keer per jaar de woning te controleren op beschadigingen. Dit kan enkel op afspraak. Ook voor dringende werken is een afspraak nodig. Duren deze werken langer dan 40 dagen, dan heb je als huurder recht op een schadevergoeding in de vorm van een huurvermindering.

Verplichting om tijdig huur te betalen

Een huurwoning krijg je niet zomaar. Je moet namelijk tijdig de maandelijkse huur betalen. De datum van deze betaling staat in het huurcontract vermeld.

PS: hoewel een huurwaarborg niet wettelijk verplicht is, wordt ze toch vaak opgenomen in het contract.

Meldingsplicht

Ontstaan er tijdens de huurovereenkomst problemen aan de woning, bijvoorbeeld insijpelend vocht? Dan is de huurder verplicht om dit zo snel mogelijk te melden aan de verhuurder. Op deze manier kan hij de gebreken verhelpen voordat ze nog meer schade veroorzaken.

Verplichting om de woning te onderhouden

Als huurder moet je de woning gebruiken als een goede huisvader. Je staat dus in voor het onderhoud en kleine herstellingen. Denk bijvoorbeeld aan het ontstoppen van verstopte leidingen, het vervangen van kapotte lampen en het ontkalken van kranen. Ook het onderhoud van de verwarmingsinstallatie is voor jouw rekening.

Is er schade ontstaan na het foutief gebruik van de woning of een toestel? Dan is de huurder hiervoor aansprakelijk.

Vraag raad aan een advocaat

Waarschijnlijk heb je nog vragen over de rechten en plichten van huurders. Neem contact op met ons advocatenkantoor voor meer informatie. Onze experts maken je wegwijs doorheen de verschillende regels, en adviseren je in geval van problemen.

Website by The Online Nut Company