Wie heeft recht op een onderhoudsbijdrage bij een scheiding?

Gepubliceerd: dinsdag 13 april 2021 13:59

Een scheiding tussen twee personen heeft niet alleen een emotionele impact, maar heeft ook vaak ook financiële gevolgen. In sommige gevallen is er een sterke daling van de levensstandaard. Daarom zijn er verschillende alimentatieregelingen.

Onderhoudsbijdrage voor de kinderen

Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging, opleiding en opvoeding van hun kinderen. Niet enkel dienen zij hier materieel voor te zorgen, ook financieel. Dit gaat van huisvesting en kledij tot medische zorgen en schoolkosten.  

Wanneer de ouders nog samenleven, stellen er zich doorgaans weinig problemen. Maar na een scheiding kunnen deze kosten wel zwaar doorwegen en dient er een verdeling van de kosten te komen. Deze verdeling hangt af van de financiële draagkracht van beide ouders, de verblijfsregeling van de kinderen en andere factoren.

Soms moet men het evenwicht herstellen. Dat kan via de toekenning van kinderbijslag en/of een onderhoudsbijdrage en een tussenkomst in de buitengewone kosten.

Hoe wordt de onderhoudsbijdrage berekend?

De onderhoudsbijdrage voor de kinderen berekenen is maatwerk. Elke situatie is anders. Met vastgestelde tarieven werken is dus niet mogelijk.

Volgende parameters spelen een rol tijdens de berekening:

  • De kost van het kind (op basis van de leeftijd, het gezinsinkomen en/of een bijzondere situatie)
  • De kinderbijslag en andere sociale en fiscale voordelen
  • De inkomsten van beide ouders, inclusief extralegale voordelen, te verminderen met de woonkosten waarbij er rekening wordt gehouden met de woonsituatie (samenwonend of alleenstaande)
  • De verblijfsregeling

Goed om te weten

  • Ook meerderjarige kinderen hebben recht op onderhoudsgeld zolang hun opleiding niet afgerond is en ze niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Let op; dit is enkel bij een ‘normaal’ schoolverloop.
  • De alimentatieregeling geldt niet alleen voor getrouwde partners, maar voor alle personen die gezamenlijk ouder zijn van een kind.

Onderhoudsbijdrage voor de echtgenoot

Na een scheiding streven beide ex-partners ernaar om hun levensstandaard te behouden. Spijtig genoeg is dat niet altijd mogelijk. Zeker wanneer iemand geconfronteerd wordt met een sterke inkomensdaling of stijgende woon- en leefkosten. Anderen zijn bijvoorbeeld minder gaan werken om voor de kinderen te zorgen of werden geconfronteerd met een medische aandoening.

Een onderhoudsbijdrage herstelt dit evenwicht.

Je bent vrij om samen met jouw ex-echtgenoot desgevallend een onderhoudsbijdrage te bepalen. Je kiest dan zelf het bedrag, de duurtijd en andere modaliteiten.

Komen jullie er niet uit? Dan zal een rechter de onderhoudsuitkering vaststellen.

Goed om te weten

  • De onderhoudsbijdrage na echtscheiding is enkel van toepassing bij gehuwden en niet bij wettelijk of feitelijke samenwonenden.
  • De duurtijd van de onderhoudsbijdrage na echtscheiding is maximaal de duur van het huwelijk. Natuurlijk zijn er uitzonderingen mogelijk en kan men vragen deze periode te verminderen.
  • In sommige gevallen wordt er geen onderhoudsgeld uitbetaald, bijvoorbeeld na het aantonen van een zware fout.

Wil je meer weten over onderhoudsbijdragen tijdens en na echtscheiding? Houd dan onze blog in het oog. Binnenkort posten we een nieuw artikel waarin we dieper ingaan op de verschillen.

Laat u adviseren

De onderhoudsbijdrage is een complexe materie. Daarom is het een goed idee om je te informeren bij een specialist, zoals AdvasAdvocaten. Wij geven antwoorden op vragen als “kan ik alimentatie weigeren”, “is onderhoudsgeld belastbaar”, “hoe berekent men een onderhoudsbijdrage” en “hoe lang moet ik alimentatie betalen?”

Bel ons op het nummer 02 253 39 89 of stuur een e-mail naar [email protected] voor meer informatie.

Website by The Online Nut Company