Onderhoudsbijdragen tussen echtgenoten en ex-echtgenoten

Gepubliceerd: dinsdag 28 september 2021 09:00

Wist je al dat er onderhoudsbijdragen tussen echtgenoten en ex-echtgenoten bestaan? Zowel tijdens de echtscheidingsprocedure als na de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand is er een onderhoudsbijdrage mogelijk. Beiden zijn wel onderhevig aan bepaalde voorwaarden. 

Goed om te weten: 

  • Een onderhoudsbijdrage tijdens of na echtscheiding is enkel mogelijk voor gehuwden, niet voor feitelijk of wettelijk samenwonenden. 

Onderhoudsbijdrage tijdens de echtscheidingsprocedure 

In sommige situaties zorgt een echtscheiding ervoor dat een van de partijen zijn/haar levensstandaard van tijdens het huwelijk niet kan behouden. Denk bijvoorbeeld aan een koppel waarbij de man een hoog loon heeft en de vrouw een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. Bij deze dame is het gezien haar beperkte inkomen niet mogelijk dezelfde levensstandaard aan te houden, rekening houdende met de bijkomende kosten die een echtscheiding met zich meebrengt en het plotse leven als alleenstaande. Een onderhoudsbijdrage herstelt het evenwicht.  

Belangrijk: 

  • De onderhoudsbijdrage geldt vanaf het moment dat het verzoekschrift wordt neergelegd totdat de echtscheiding wordt ingeschreven in het register van de Burgerlijke Stand. Dit is een maximumperiode en kan omwille van bijzondere omstandigheden ingekort worden. 
  • Wijzigt de leefsituatie tijdens de echtscheidingsprocedure? Dan kan de andere partij een aanpassing vragen. 
  • Bij onderhoudsgeld tijdens de echtscheidingsprocedure is er geen limiet qua bedrag van de onderhoudsbijdrage 

Onderhoudsbijdrage na de echtscheiding 

Is er sprake van een economische terugval door het huwelijk en verkeert de ex-echtgenoot daardoor in een staat van behoefte? Dan heeft de economisch zwakste echtgenoot recht op onderhoudsgeld.  

Denk bijvoorbeeld aan een koppel waarbij de vrouw halftijds is gaan werken voor de kinderen. Hierdoor heeft ze niet alleen een lager loon, maar ook minder pensioenrechten. Deze economische terugval dient er te zijn door het huwelijk en door bepaalde keuzes die tijdens het huwelijk gezamenlijk werden gemaakt.  

Daarnaast bekijkt men of de ex-echtgenoot zich in een staat van behoefte bevindt om een onderhoudsbijdrage toe te kennen. 

Enkele aandachtspunten: 

  • Voor het onderhoudsgeld na echtscheiding is er een plafond van 1/3 van het inkomen van de onderhoudsplichtige. 
  • De maximumduur van de onderhoudsbijdrage is de duur van het huwelijk. Dit kan evenwel verkort worden door de rechter. 

Hoeveel onderhoudsgeld wordt er betaald? 

De familierechter bekijkt elke situatie apart. Afhankelijk van de staat van behoefte en de draagkracht van de partijen zal hij/zij een bedrag vastleggen.  

Fiscale implicaties 

Vergeet niet dat er fiscale verplichtingen verbonden zijn aan de persoonlijke onderhoudsbijdragen. Bij de betalende partij is het bedrag 80% fiscaal aftrekbaar, bij de ontvanger 80% belastbaar

Advies van een advocaat nodig? 

Bij een echtscheiding heb je waarschijnlijk allerlei vragen. Heb ik recht op onderhoudsbijdragen? Voor welk bedrag? En welke looptijd? Vraag gerust advies aan een van onze advocaten via de contactpagina. Dan bekijken we samen de mogelijkheden. 

Website by The Online Nut Company