Het nieuw Vlaams huurdecreet

Gepubliceerd: dinsdag 06 juli 2021 09:00

Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels in Vlaanderen voor het afsluiten van een huurovereenkomst voor woningen en appartementen.   Benieuwd wat er verandert? In dit artikel vindt u de belangrijkste wijzigingen voor huurders en verhuurders.

Belangrijke wijzigingen binnen het Vlaams huurdecreet

  • De verhuurder mag een huurwaarborg van drie maanden huur vragen.
  • De huurder kan een huurovereenkomst van korte duur vroegtijdig opzeggen – rekening houdend met de opzeggingstermijn en opzeggingsvergoeding (1,5 maand huur in 1e jaar, 1 maand huur in 2e jaar en 0,5 maand huur in 3e jaar).
  • Bij energiebesparende investeringen die de huurwaarde minstens 10% verhogen, is een herziening van de huurprijs mogelijk.
  • Er is een nieuw uitvoeringsbesluit dat omschrijft wat onder de noemer ‘kleine herstellingen’ valt, en waarvoor de huurder verantwoordelijk is.
  • De huurder is voortaan verplicht om een brandverzekering af te sluiten.
  • Als de verhuurde woning van eigenaar verandert, bijvoorbeeld door een verkoop, moet de nieuwe eigenaar de bestaande huurovereenkomst respecteren, ook als deze niet geregistreerd is.
  • Gehuwde of wettelijk samenwonende partners zijn altijd beiden officieel huurder, ook als de huurovereenkomst vroeger bestond en door één van beide personen werd ondertekend.
  • Bij een overlijden van de huurder is er een automatische ontbinding van het huurcontract op het einde van de tweede maand na het overlijden.

Een antwoord op al uw vragen

Heb je nog vragen over de nieuwe regelgeving met betrekking tot woninghuur? De experts van AdvasAdvocaten zorgen voor een antwoord. Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie.

Website by The Online Nut Company