Hoe kan een advocaat bemiddelen bij een burenruzie?

Gepubliceerd: vrijdag 18 december 2020 10:04

Iedereen heeft mogelijks wel eens onenigheid met zijn buren. Bijvoorbeeld over een afsluiting of geurhinder. Meestal wordt dit probleem opgelost tijdens een goed gesprek. Maar niet altijd. In uitzonderlijke gevallen ontstaat er een burenruzie die uitzichtloos lijkt. In dat geval kan een advocaat bemiddelen.

Een nieuw standpunt

Bij een burenruzie zitten beide partijen vaak te diep in het conflict om een uitweg te vinden. Ze handelen irrationeel, waardoor een schikking onmogelijk lijkt.

Een advocaat bekijkt het probleem vanuit een nieuw standpunt. Een nuchtere kijk op de hele situatie kan wonderen doen. Want vaak is de oplossing dichterbij dan je denkt.

Stel bijvoorbeeld dat jouw buur een appelboom heeft die deels over jouw perceel hangt, waardoor jouw gazon regelmatig bezaaid is met appels. Is dat een probleem? Ja, want de grasmaaier komt vast te zitten., maar misschien ook niet als je overeenkomt om van de appels lekkere appelmoes te maken en met wat geluk maken de buren dat voor je klaar, of aan jouw buur vragen om enkele keren per maand jouw gazon op te ruimen.

Tip: wacht niet te lang

Spijtig genoeg wachten veel mensen te lang om een advocaat onder de arm te nemen. De ruzie escaleert, waardoor het bijna onmogelijk wordt om samen een oplossing te vinden. Tijdig actie ondernemen is dus de boodschap!

Juridische stappen

Een goede advocaat heeft in burenruzies in de eerste plaats een verzoenende rol. Gaat het om een erg verhitte burenruzie zonder uitkomst? Dan adviseert hij/zij je over de verdere juridische stappen.

Deze stap wordt pas genomen na een grondige kosten-batenanalyse. Een proces voor de rechtbank vraagt nu eenmaal een financiële inspanning. Het moet dus de moeite zijn om eraan te beginnen.

Stap je toch naar de rechtbank? Dan zal jouw advocaat met man en macht jouw belangen verdedigen.

Niet alleen voor woningen

Burenruzies vinden niet alleen plaats tussen twee woningen of appartementsgebouwen. Ook aanpalende industriepanden, kantoren of winkels hebben soms onenigheden. Gelukkig is een goede advocaat daar ook dikwijls de oplossing.

Website by The Online Nut Company