Eerherstel: wat is dat precies en hoe vraag je het aan?

Gepubliceerd: woensdag 09 februari 2022 15:58

Veroordelingen door de politierechtbank, correctionele rechtbank of het Hof van Assisen komen in jouw strafregister. Dat zorgt wel eens voor problemen, bijvoorbeeld tijdens de zoektocht naar een nieuwe job, waarbij sommige werkgevers een blanco strafregister vragen. In dat geval kan je een eerherstel aanvragen.

Wat is eerherstel?

Een eerherstel (ook gekend als uitwissing en herstel in eer en rechten) biedt de mogelijkheid om bepaalde veroordelingen uit het strafregister te wissen.

Goed om te weten: sommige veroordelingen worden automatisch gewist na een termijn van 3 jaar. Het gaat om volgende politiestraffen:

• Gevangenisstraffen van 1 dag tot 7 dagen
• En/of een geldboete van 1 tot 25 euro
• Of een werkstraf van 20 tot 45 uren

Voor zwaardere straffen die niet automatisch gewist worden, bestaat de procedure van herstel in eer en rechten.

Voorwaarden

Aan een eerherstel zijn enkele voorwaarden verbonden:

• Je moet de uitgesproken straf ondergaan hebben (tenzij deze voorwaardelijk was of kwijtgescholden werd). Heb je bijvoorbeeld nog een openstaande boete, dan kom je niet in aanmerking voor een eerherstel totdat deze betaald is.
• Een eerherstel is een gunstmaatregel die slechts eenmaal om de 10 jaar mogelijk is.
• Je moet een proeftermijn ondergaan hebben die loopt van 3 tot 10 jaar (afhankelijk van de aard van de feiten en de straf). De proeftermijn start pas nadat aan alle verplichtingen voldaan werd. Tijdens deze periode moet je blijk hebben gegeven van verbetering en van goed gedrag.

Tip: roep de hulp in van een advocaat om te controleren of je aan alle voorwaarden voldoet. Het duurt namelijk enkele maanden om het hele traject te doorlopen. Door een correct dossier samen te stellen voorkom je onnodig tijdverlies en bijkomende vertragingen.

Een eerherstel aanvragen

Een verzoek tot eerherstel is een schriftelijke procedure. Enkel wanneer er bijkomende vragen zijn omtrent de motivatie, de gepleegde feiten of andere zaken, word je uitgenodigd voor nadere toelichting door de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

De aanvraag wordt verzonden naar de procureur des Konings. Hierin moet worden vermeld:

• Voor welke veroordelingen een eerherstel wordt gevraagd (tip: hierin worden best ook de redenen en motivatie voor je aanvraag uiteengezet)
• Een overzicht van jouw woonplaatsen gedurende je proeftermijn (aldus van de voorbije 3 tot 10 jaar)

Er wordt vervolgens advies gevraagd aan de burgemeester van jouw woonplaats. Daarnaast maakt de politie een overzicht van alle processen-verbaal die zijn opgesteld na jouw laatste veroordeling.

Na een controle van de voorwaarden wordt het dossier overgemaakt aan de procureur-generaal. Die zal het dossier voorleggen aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Daar wordt beslist of je al dan niet persoonlijk op de zitting moet verschijnen.

Hulp nodig?

Geen idee hoe je hieraan begint? Geen probleem. Ons team helpt je graag met jouw aanvraag tot een herstel in eer en rechten. Contacteer ons om een afspraak te maken.

Website by The Online Nut Company