Aankoop van een huurwoning voor eigen gebruik

Gepubliceerd: woensdag 22 december 2021 13:51

Je hebt je oog laten vallen op een mooie woning die momenteel wordt verhuurd? Controleer dan even de datum van het huurcontract. Het nieuw Vlaams huurdecreet zegt namelijk dat bij een verhuur van korte duur (3 jaar) er geen vroegtijdige opzegging mogelijk is, ook niet voor eigen gebruik.

Geen opzegging voor eigen gebruik tijdens de eerste 3 jaar

Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuw Vlaams huurdecreet in werking getreden. Sindsdien gelden er enkele nieuwe regels, bijvoorbeeld omtrent de verkoop van een woning die is verhuurd en waar de koper zelf wil gaan wonen.

Bij een huurovereenkomst van korte duur afgesloten na 1 januari 2019, is het niet mogelijk om binnen de eerste 3 jaar het huurcontract op te zeggen wanneer de woning van eigenaar verandert.

Stel dat je een woning koopt op 22 augustus 2021 die op 5 december 2019 door de verkoper werd verhuurd met een huurcontract van drie jaar. In dit geval blijft de huidige overeenkomst verder lopen tot 5 december 2022. Je hebt dus niet de mogelijkheid om het contract vroegtijdig op te zeggen. Grote verbouwingswerken uitvoeren kan ook niet. Natuurlijk ontvang je de huuropbrengsten, maar die liggen vast zolang de oorspronkelijke huurovereenkomst van kracht is.

Belangrijk om te weten; deze regelgeving geldt voor geregistreerde en niet-geregistreerde huurovereenkomsten.

Je hebt de mogelijkheid om de huurovereenkomst op te zeggen tegen het einde van de looptijd. Houd dan wel rekening met een opzeggingstermijn van drie maanden. Zodra deze drie jaar voorbij zijn, mag je het huurcontract opzeggen voor eigen gebruik, rekening houdend met een huuropzeg van 6 maanden.

Meldingsplicht

Volgens het nieuw Vlaams huurdecreet moet de verkoper de kandidaat koper hiervan op de hoogte brengen. Zowel in het compromis als de authentieke akte moeten vermeld worden dat de woning verhuurd is en om welk type huurovereenkomst het gaat. Is dat niet het geval, dan kan de koper een schadevergoeding vragen of de aankoop betwisten.

Website by The Online Nut Company